Tänk på att ansökan för perioden juli–september 2021 endast är öppen mellan 3 och 30 november.