Information om personuppgiftsbehandling enligt GDPR 

Allmänt om personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande individ – direkt eller indirekt. När och hur personuppgifter får användas regleras bland annat i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Tillväxtverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i myndighetens verksamhet.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter 

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att möjliggöra hantering av generella frågor om stöd vid korttidsarbete. Stödet är avsett att minska arbetsgivares behov av att säga upp personal vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Tillväxtverket kommer att använda de personuppgifter som du lämnar för hantering av din fråga.

Tillväxtverket handlägger ärenden om stöd till företag i enlighet med lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete samt förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete. Personuppgifter i ärenden om stöd vid korttidsarbete behandlas med stöd av artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Personuppgifter som hanteras på Frågor&svar om korttidsarbete 

För att skriva inlägg eller kommentera i detta forum så behöver du ange ett namn (behöver inte vara för- och efternamn) och din e-postadress. Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet. Tillväxtverket lagrar följande uppgifter om dig under ett års tidNamnet du anger, Din e-postadress, Din IP-adress, eventuella övriga personuppgifter som du anger i ditt inlägg eller kommentar. Tillväxtverket kan komma att kontakta dig via den e-postadress du angivit.

Riktlinjer för innehåll som publiceras 

Som användare av detta forum kommer det du skriver att publiceras och därmed kunna läsas av andra användare. För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande riktlinjer:

  • Individer som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta via anmälningsfunktionen i anslutning till inlägg och kommentar.
  • Tillväxtverket tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar bland annat rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedsättande kommentarer om människor, intrång i människors personliga integritet, uppmaning till våld, kriminellt beteende, reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag samt inlägg som uppenbart gör intrång i upphovsrätt.
  • Detta forum lyder under svensk lagstiftning gällande "lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112)" .Innehåll som strider mot denna lag tas bort.
  • Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart att ta bort uppgifterna.

Har du frågor eller vill klaga?

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter, eller vill använda dig av dina rättigheter kan du vända dig till Tillväxtverkets dataskyddsombud:

dataskyddsombud@tillvaxtverket.se

Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm

Telefon: 08-681 91 00

Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Tillväxtverkets behandling av personuppgifter. Det som ska sparas i arkiv enligt arkivlagen kan varken raderas eller ändras.

Är du inte nöjd med Tillväxtverkets behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du också läsa mer om regelverket kring personuppgifter.

Personuppgifter är ofta allmänna handlingar

Som myndighet omfattas Tillväxtverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.