Ansökan om förlängning

Vid avstämning för vår period av korttidsarbete klickade vi "nej" vid frågan "sök ytterligare stöd" (då personalen skulle ta ut semester) men "kanske" på frågan om förlängning. Vid godkännande av stöd fick vi godkänt stöd för en period på sex månader.
Vi har nyttjat tre av dessa (april - juni).
Hur går jag tillväga om jag nu på nytt vill lägga del av personal i korttidsarbete, då vi fortsatt väntar ekonomiska konsekvenser under hösten och dels har personal i riskgrupp pga sjukdom.
Gör jag bara en ny ansökan enligt tidigare?
Jonas Abrahamsson Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Hej,
    Ni gör denna justering i er kommande avstämning. Alla förändringar som sker under korttidsarbetets gång ändrar ni i avstämningarna. När ni redovisar nästa gång, ska ni redovisa juli-sept och ni har där möjlighet att söka förskottsstöd för okt-dec.
    Även om ni fyllde i nej på frågan om ytterligare stöd så ska en avstämning göras.

    Vänligen
    Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.