Är arbetstagaren fri att göra vad den vill under den arbetsbefriade tiden?

Under den arbetsbefriade tiden är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar arbetstagaren fritt över ej arbetad tid, såvida inget annat är bestämt i lokala avtal till exempel avseende kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.

Läs mer här om kompetensinsatser under korttidsarbete januari-september 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.