Är arbetstagaren fri att göra vad den vill under den arbetsbefriade tiden?

Under den arbetsbefriade tiden är arbetstagaren skyldig att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar arbetstagaren fritt över ej arbetad tid, såvida inget annat är bestämt i lokala avtal till exempel avseende kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.

Hur ser möjligheten ut för kompetensutveckling under den arbetsbefriade tiden för arbetstagaren?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.