Är korttidsarbete frivilligt för arbetstagare?

Om arbetsgivaren har kollektivavtal som reglerar korttidsarbete så gäller korttidsarbete. Saknas kollektivavtal krävs avtal med minst 70% av arbetstagarna om att godkänna korttidsarbete på respektive driftsenhet.

Vilka krav finns för korttidsarbete?
Vad är en driftsenhet?


Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.