Kan en arbetsgivare delta i korttidsarbete och samtidigt ha timanställd sommarpersonal?

Det beror på ett flertal olika faktorer:

För det första gäller de vanliga reglerna för deltagande i korttidsarbete även för de säsongsanställda. Deltagandet i korttidsarbete måste därför regleras i kollektivavtal eller i lokalt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna vid driftsenheten.

För det andra måste arbetsgivaren lida av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter som en följd av covid-19. Om sommarpersonalen tas in för att täcka upp för en ökad belastning för arbetsgivaren så lider denna sannolikt inte tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter. Om sommarpersonalen tas in för att täcka upp för övriga arbetstagares semester så föreligger dock inte det problemet.

För det tredje måste arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska sina lönekostnader. Det kan bland annat innebära att säga upp timanställd sommarpersonal.

Får arbetsgivare ta in extrapersonal och vikarier när ordinarie personal har korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.