Är det möjligt att ändra korttidsarbetets omfattning, eller återgå till normal arbetstid?

Ja, arbetsgivaren kan ändra korttidsarbetets omfattning eller återgå till normal arbetstid.

Om arbetsgivaren har kollektivavtal regleras en ny omfattning av korttidsarbete i ett nytt lokalt kollektivavtal. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal behöver ett nytt avtal skrivas med 70% av arbetstagarna om den nya omfattningen av korttidsarbete.

Omfattningen av korttidsarbetet påverkar ersättningsgraden.

Har du ändrat nivå av korttidsarbete genom korrigering av avtal ska detta rapporteras vid avstämningen.

Har en eller flera arbetstagare återgått till normal arbetstid så rapporteras även detta vid avstämningen. Läs mer här.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.