Är det möjligt att ha anställda praktikanter och lärlingar och samtidigt ha stöd för korttidsarbete

Under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 kan det vara möjligt att ha anställda praktikanter och lärlingar och samtidigt ha stöd för korttidsarbete.

Enligt lagen om korttidsarbete ska en arbetsgivare ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft för att få stöd för korttidsarbete. Vilka åtgärderna bör vara ska bedömas i varje enskilt fall utifrån förhållandena hos respektive arbetsgivare. Avgörande är den anställdes roll och funktion i arbetsgivarens verksamhet, inte anställningsformen.

Tillväxtverkets ställningstagande är att det under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 kan vara förenligt med 5a § p. 4 lagen om stöd vid korttidsarbete att ha anställda praktikanter och lärlingar.

Om exempelvis en lärling genom sin roll och funktion i verksamheten kan anses verksamhetskritisk, så kan alltså stöd för korttidsarbete beviljas samtidigt som lärlingen är fortsatt anställd och lärlingen kan också delta i korttidsarbetet. Varje enskild arbetsgivare som tar emot stöd vid korttidsarbete är skyldig att visa att rätt till stöd föreligger och att tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft har använts.

Obetald praktik som till exempel ingår i en utbildning och där studiemedel utgår kan vara godtagbart så länge de inte är avsedda att ersätta de anställda som omfattas av korttidsarbete.

Ställningstagandet gäller inte för det stöd som var möjligt att söka under 2020. Under 2020 gällde att avlönade praktikanter eller lärlingar är inte förenligt med stöd för korttidsarbete.

Ställningstagandet omfattar även den förlängda perioden 1 juli - 30 september 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.