Är det möjligt att ha olika nivåer av korttidsarbete under en avtalsperiod?

Ja, det går att ha olika nivåer under avtalsperioden om det är reglerat i avtal mellan arbetsgivaren och de anställda (antingen via kollektivavtal eller mellan arbetsgivaren och de anställda).

Enligt lagen om korttidsstöd får arbetstidsminskningen förläggas fritt under varje avtalsperiod så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar den avtalade nivån.

Med avtalsperiod menas den period under vilken ett specifikt avtal om korttidsarbete löper. Det behöver inte nödvändigtvis vara under samma tidsram som hela stödperioden.

Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 60% mellan mars-april är detta en avtalsperiod. Tecknas sedan ett avtal om att korttidsarbete ska löpa om 80% i maj är detta en annan avtalsperiod. Ett avtal kan också omfatta flera stödnivåer. Tecknas ett avtal om att korttidsarbete ska löpa med 60% mars-april, 80 % i maj-juni och 60 % i juli utgör perioden mars-juli en avtalsperiod. Arbetstiden kan förläggas fritt under hela avtalsperioden, även om den omfattar olika stödnivåer.

Arbetstids- och löneminskningen ska efter hela avtalsperiodens slut uppfylla nivåerna i avtalen för att företaget ska ha rätt till stöd. Vid slutavstämningen sker en sista kontroll att det stämmer överens med sökt stöd.

Läs även mer om retroaktiva avtal här ​Vad betyder det att avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt?​​​
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.