Är det möjligt att skicka in ett eget excel-underlag vid avstämning?

Nej, det är inte möjligt att använda ett annat Excel-underlag än Tillväxtverkets beräkningshjälp. Detta gäller både för avstämningsperioden och för ansökan om ytterligare stöd.

Beräkningshjälpen för korttidsstödet 2020 hittar du här.
Beräkningshjälpen för korttidsstödet 2021 hittar du här.

Observera att möjligheten att använda Excel-underlaget, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan, endast gäller för arbetsgivare som har fler än 25 anställda som är permitterade.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.