Är det möjligt att skicka in ett eget excel-underlag vid avstämning?

Nej, det är inte möjligt att använda ett annat excel-underlag än Tillväxtverkets beräkningshjälp. Detta gäller både för avstämningsperioden och för ansökan om ytterligare stöd.

Beräkningshjälpen hittar du här.

Observera att möjligheten att använda excel-underlaget, istället för det webbformulär som finns i Min ansökan, endast gäller för arbetsgivare som har fler än 25 anställda som är permitterade.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.