Är det möjligt att ta emot aktieägartillskott när man får korttidsstöd?

Det finns inget hinder för att företag som mottar aktieägartillskott också kan vara berättigade korttidsstöd.  

Läs mer om värdeöverföringar här: https://kundforum.tillvaxtverket.se/org/tillvaxtverket/d/vilka-typer-av-vardeoverforingar-anses-inte-vara-f/


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.