Är det möjligt att ta emot aktieägartillskott när man får korttidsstöd?

Det finns inget hinder för att företag som mottar aktieägartillskott också kan vara berättigade korttidsstöd.  

Läs mer om värdeöverföringar här: Vilka typer av värdeöverföringar anses inte vara förenliga med förutsättningarna för stödet? - Tillväxtverket Korttidsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.