Är ett dotterbolag bundet av en anteciperad utdelning från moderbolag?

Dotterbolaget är inte bundet av moderbolagets bokning av en anteciperad utdelning. Dotterbolaget kan fortfarande avstå från att besluta om en utdelning vid en bolagsstämma, trots att moderbolaget tagit upp en anteciperad utdelning i sina räkenskaper.

Är en bokning av en anteciperad utdelning att anse som ett beslut om utdelning?
Nej, det är endast en redovisningsteknisk åtgärd.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.