Arbetstids- eller löneminskningen blir annan än den avtalade, kommer vi bli återbetalningsskyldiga?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om hur arbetstidsminskningen ska förläggas. Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar den avtalade nivån. Du kan läsa mer om fördelning av arbetstid under en avtalsperiod här.

Vid slutavstämning ska arbetsgivaren bland annat bedöma om den faktiska arbetstids- och löneminskningen för en arbetstagare uppfyller någon av de lagstadgade nivåerna samt har stöd i avtal för respektive avtalsperiod. När den faktiska arbetstids- och löneminskningen fastställs ska hänsyn tas endast till månader eller delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för en arbetstagare.

Den faktiska arbetstidsminskningen behöver vara minst lika stor som den lagstadgade och avtalade nivån. Detta innebär att det är tillåtet att arbeta mindre än den lagstadgade och avtalade nivån, men inte mer. Den faktiska löneminskningen behöver dock vara lika stor som det procenttal som anges i lagen.

Nivåerna för löne- och arbetstidsminskning som ger rätt till stöd hittar du här:
Faktisk löne- och arbets­tids­minskning 2020​​​
Faktisk löne- och arbets­tids­minskning 2021

Om den faktiska arbetstids- och löneminskningen inte uppfyller någon av de lagstadgade nivåerna eller saknar stöd i avtal för en avtalsperiod, kan du bli återbetalningsskyldig för allt stöd för en arbetstagare som betalats ut för avtalsperioden.

Har avtalet justerats under avtalsperioden är det den justerade nivån som ligger till grund för bedömningen om den faktiska arbetstids- och löneminskningen motsvarar den avtalade nivån. Beroende på eventuell skillnad mellan utbetalt preliminärt stöd och beräknat slutligt stöd, kan du bli återbetalningsskyldig eller ha rätt till ytterligare stöd för en arbetstagare. Detta förutsätter att den justerade avtalade nivån i sin tur uppfyller lagstadgade nivåer.

Avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt för att ersätta tidigare avtal fram tills tidpunkten för slutavstämning, det vill säga det datum då den sista avstämningen av stödet öppnar. Du kan läsa om hur du kan skriva retroaktiva avtal här.

Ändringar gällande avtalsperioder och hur arbetstiden får förläggas 2021
Under korttidsarbete 2021 är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. Läs mer om förutsättningarna här: Avtal om korttids­arbete och kompetens­insatser
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.