Arbetstids- eller löneminskningen blir annan än den avtalade, kommer vi bli återbetalningsskyldiga?

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om hur arbetstidsminskningen ska förläggas. Arbetstidsminskningen får förläggas fritt under avtalsperioden så länge korttidsarbetet under hela avtalsperioden motsvarar den avtalade nivån. Du kan läsa mer om fördelning av arbetstid under en avtalsperiod här.

Vid slutavstämning ska arbetsgivaren bland annat bedöma om den faktiska arbetstids- och löneminskningen för en arbetstagare uppfyller någon av de lagstadgade nivåerna samt har stöd i avtal för respektive avtalsperiod. Nivåerna hittar du här. När den faktiska arbetstids- och löneminskningen fastställs ska hänsyn tas endast till månader eller delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd har lämnats för en arbetstagare.

Den faktiska arbetstidsminskningen behöver vara minst lika stor som den lagstadgade och avtalade nivån. Detta innebär att det är tillåtet att arbeta mindre än den lagstadgade och avtalade nivån, men inte mer. Den faktiska löneminskningen behöver dock vara lika stor som det procenttal som anges i lagen. Du hittar nivåerna för löneminskning som ger rätt till stöd i tabellen här.

Om den faktiska arbetstids- och löneminskningen inte uppfyller någon av de lagstadgade nivåerna eller saknar stöd i avtal för en avtalsperiod, kan du bli återbetalningsskyldig för allt stöd för en arbetstagare som betalats ut för avtalsperioden.

Har avtalet justerats under avtalsperioden är det den justerade nivån som ligger till grund för bedömningen om den faktiska arbetstids- och löneminskningen motsvarar den avtalade nivån. Beroende på eventuell skillnad mellan utbetalt preliminärt stöd och beräknat slutligt stöd, kan du bli återbetalningsskyldig eller ha rätt till ytterligare stöd för en arbetstagare. Detta förutsätter att den justerade avtalade nivån i sin tur uppfyller lagstadgade nivåer.

Avtal om korttidsarbete kan skrivas retroaktivt för att ersätta tidigare avtal fram tills tidpunkten för slutavstämning, det vill säga det datum då den sista avstämningen av stödet öppnar. Du kan läsa om hur du kan skriva retroaktiva avtal här.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Läs mer om förutsättningar för avtal i stödet 2021

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.