Ska arbetstagares nya lön efter löneökning anges som "månadslön" vid avstämning?

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånad gäller.

Hur räknas ordinarie lön ut?
Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

I den situation där det finns ett centralt kollektivavtal som omfattar skyldighet att genomföra lönehöjningar efter jämförelsemånaden ska dessa utbetalningar av lönehöjningar inte påverka genomsnittlig löneminskning enligt 13 § Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen innan lönehöjningen. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.