Ska arbetstagares nya lön efter löneökning anges som "månadslön" vid avstämning?

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånad gäller.

Hur räknas ordinarie lön ut?
Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Läs mer här om situationer där löneökningar anses förenliga med stödet. 

Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet. Vid ansökan/avstämningen anger arbetsgivaren den ordinarie lönen från jämförelsemånaden, dvs lönen innan löneminskningen, och lönen under korttidsarbete, dvs efter löneminskningen. Löneökningar som tillkommer efter jämförelsemånaden (som är förenliga med stödet enligt länken ovan) betalas då ut separat och anges inte i ansökan/avstämningen (om inte annat är avtalat).

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
(Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.