Baseras jämförelsemånaden utifrån företagets eller varje anställds korttidsarbete?

Jämförelsemånaden är kopplad till företaget, inte till varje anställd. Ni har därför endast en jämförelsemånad som förblir densamma för samtliga anställda under hela stödperioden. Det går alltså inte att få en ny jämförelsemånad genom att permittera vissa anställda i ett senare skede. Jämförelsemånaden fastställs i samband med ansökan om korttidsarbete.

Läs mer om jämförelsemånaden här: Vad innebär "jämförelsemånad" när det gäller stöd för korttidsarbete?

Jämförelsemånaden är densamma för ett organisationsnummer.

Exempel: ett företag påbörjar sitt korttidsarbete i april 2020, varav jämförelsemånaden för ansökan blir januari 2020. I juli behöver ytterligare personal gå ner i arbetstid varav företaget i sin avstämning uppger ny personal som permitteras från och med juli månad. Även dessa anställda kontrolleras mot företagets jämförelsemånad januari.

Avseende den förlängda stödperioden i korttidsstödet 2021, 1 juli – 30 september 2021, kommer jämförelsemånaden vara april 2021 för samtliga sökande.

Att alla har samma jämförelsemånad är en förändring som gjorts för att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet under den förlängda perioden.

I och med ny jämförelsemånad kan arbetsgivare som nyanställt personal senast i april 2021 få stöd även för dessa anställda, förutsatt att övriga förutsättningar för stöd är uppfyllda.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.