Behöver fakturan för kompetensinsatsen vara betald när jag gör avstämningen?

För att få ersättning för kompetensinsatser måste följande villkor vara uppfyllda:
- Den anställda måste vara korttidspermitterad under tiden för kompetensinsatsen.
- De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver vara reglerade i ett avtal.

Dina kostnader ska vara bokförda och betalda. Om du vid avstämning inte har hunnit få din faktura och inte hunnit bokföra och betala dina kostnader behöver du ange det vid avstämningen.

Du behöver då komplettera ditt ärende med denna uppgift senast den 30 september 2021 för att inte bli återbetalningsskyldig för den ersättning du fått.

Om du lämnar in en avstämning som behöver kompletteras kommer vi även att avvakta med att betala ut avstämt korttidsstöd tills att avstämningen för kompetensinsatser är kompletterad och klar.

Du skickar in uppgifterna i kompletteringsformuläret som du når via ditt ärende i Min ansökan. Kontrollera att du skickar in kompletteringen via rätt ärende om du har flera aktiva ärenden i Min ansökan. I formuläret under ”Vad gäller din komplettering?” välj alternativet “Jag vill ändra min ansökan/avstämning”.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.