Behöver jag flera revisorsyttranden?

Företag med en lönesumma på minst 400 000 kronor i jämförelsemånaden ska lämna ett revisorsyttrande vid ansökan om stöd till korttidsarbete.

Den totala lönesumman gäller för hela företaget, inte bara den eller de driftsenheter som omfattas av korttidsarbete.

Du ska också bara lämna in ett revisorsyttrande per organisationsnummer.

Stödet har förlängts så att det omfattar även juli-september 2021.

Du som fått korttidsstöd under 2021 och har fått en godkänd ansökan kan i samband med din avstämning tala om ifall du önskar söka förlängning av stödet för månaderna juli-september.
Du som inte hunnit få ett beslut på din ansökan före 1 augusti och därmed inte hinner göra din avstämning under augusti kommer att kunna komplettera din ansökan senast 31 augusti och ange att du begär förlängt godkännande.

Ett förlängt godkännande innebär i praktiken att du när du gör din ansökan för juli – september inte behöver gå igenom prövning om allvarliga ekonomiska svårigheter igen. Du behöver inte heller lämna något nytt revisorsyttrande. Ansökan om stöd för perioden juli-september gör du retroaktivt i november.

Om du sökt och beviljats stöd under 2021 men i avstämningen eller kompletteringen talar om att du inte tror dig behöva en förlängning, eller om ansökan om förlängt godkännande inkommer för sent, kan du ändå komma in med en ny ansökan och avstämning i november. Du kommer då att behöva genomgå en mer omfattande prövning om allvarliga ekonomiska svårigheter. Om du har en lönesumma på mer än 400 000 kronor under jämförelsemånaden kommer du även att behöva skicka in ett nytt revisorsyttrande.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.