Till senaste kommentaren

Behöver arbetsgivaren ta fram ett nytt avtal för 80 procent korttidsarbete?

Ja, arbetsgivaren ska vid förändrad nivå för korttidsarbete alltid ta fram ett nytt lokalt avtal. Finns det redan ett avtal för 20, 40 eller 60 procent ska arbetsgivaren upprätta ett nytt avtal för den period som avses för 80% under maj-juli. Avtalet ska företaget kunna visa på vid avstämningen.

Det är fritt att anpassa omfattningen av korttidsarbete till någon av de gällande nivåerna under olika perioder av stödperioden, under förutsättning att alla krav för stödet är uppfyllda.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.