Beviljas stöd för revisorsyttrande även om ansökan inte godkänns?

Om du har en lönesumma på minst 400 000 kronor under jämförelsemånaden kan du få stöd för administrativa kostnader för upprättande av revisorsyttrande, även om din ansökan sedan inte blir godkänd.

Du kan få stöd med högst 10 000 kronor.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.