Vilka ingår i beräkningen för "70% av en driftsenhet" för företag utan kollektivavtal?

För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller att alla arbetstagare som ska omfattas av korttidsarbete behöver ha ett avtal om detta. För att arbetsgivaren ska kunna få stöd behöver minst 70% av arbetstagarna inom en driftsenhet och som uppfyller grundkraven ingå i korttidsarbetet.

Vad är en "driftsenhet" när det gäller stöd för korttidsarbete?
Vilka krav finns för korttidsarbete?

Beräkningen av 70 procent av arbetstagarna görs utifrån samtliga arbetstagare som uppfyller grundkraven och som därmed utgör de hundra procenten. Även arbetstagare som är eller har varit tillfälligt frånvarande ska räknas in i de hundra procenten i den mån de ska delta i korttidsarbetet. Frånvaron kan vara exempelvis på grund av sjukskrivning, föräldraledighet, vård av sjukt barn eller tjänstledighet.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.