Enligt avstämningen har jag fått för mycket stöd utbetalt, ska jag betala tillbaka?

Återbetalning ska ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Du kommer att få information kring hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet i samband med att du får ditt beslut. I beslutet kommer det även framgå hur det går att överklaga.

Gällande korttidsstödet 2020:
Avstämningarna som görs regelbundet under avtalsperiodens gång ger endast en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli. Om det under en delavstämning står att du fått för mycket stöd utbetalt betyder inte det nödvändigtvis att du slutligen kommer att bli återbetalningsskyldig. Eventuell återbetalningsskyldighet kommer istället att framgå vid slutavstämningen efter stödperiodens slut.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.