Enligt avstämningen har jag fått för mycket stöd utbetalt, ska en återbetalning ske?

Avstämningarna som görs regelbundet under avtalsperiodens gång ger endast en indikation på hur ditt slutliga stöd kommer att bli. Om det under en delavstämning står att du fått för mycket stöd utbetalt betyder inte det nödvändigtvis att du slutligen kommer att bli återbetalningsskyldig. Eventuell återbetalningsskyldighet kommer istället att framgå vid slutavstämningen efter stödperiodens slut. Du ska därför inte göra någon återbetalning i det här skedet även om det av din avstämning framgår att du fått för mycket stöd.

Återbetalning ska ske först efter att Tillväxtverket fattat beslut om återbetalning. Du kommer att få information kring hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet i samband med att du får ditt beslut. I beslutet kommer framgå hur det går att överklaga.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.