Får arbetsgivare ta in extrapersonal och vikarier när ordinarie personal har korttidsarbete?

Om arbetsgivaren får förändrade förutsättningar som innebär ett större behov av arbetskraft än vid ansökan om stöd, ska arbetsgivaren i möjligaste mån bemanna med anställda som deltar i korttidsarbetet.

Om det inträffat något oförutsett som gör att det krävs extra insatser kan korttidsarbetet avbrytas för de aktuella personerna tillfälligt, vilket kan rapporteras vid avstämningen. Att ta in extrapersonal när efterfrågan ökar istället för att låta de anställda som deltar i korttidsarbetet återgå till arbetet kan leda till att arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig.

Extrapersonal under semestern
Anställda har rätt att ta ut semester under sommaren enligt lag. Semester räknas dock som frånvaro när det gäller stöd för korttidsarbete. Arbetsgivaren kan alltså inte få stöd för anställda under deras semester.

Under semesterperioden ska först och främst ordinarie personal som omfattas av korttidsstödet schemaläggas för att täcka för anställda som har semester. Det är möjligt att anpassa ordinarie anställdas arbetstid och justera stödet utifrån nivåerna 20, 40, 60 eller 80 procent under maj, juni och juli. Om det inte finns möjlighet att ersätta en ordinarie personal som tar ut lagstadgad semester med en annan i den ordinarie personal kan semestervikarier ersätta den semesterlediga personalen. Semestervikarier omfattas inte av korttidsstödet.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.