Får arbetsgivaren stöd under en anställds sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester är inte stödgrundande.

I avstämningen anges det antal dagar under perioden som arbetstagaren varit frånvarande på grund av:
  • Semesterdagar
  • Vård av barn
  • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
  • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
  • Facklig förtroendetid
Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta.

Vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet som räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester skulle likställas med närvaro, men efter att regeringen förtydligat att frånvaro (oavsett skäl) inte är stödgrundande har Tillväxtverket justerat den tidigare ståndpunkten. Syftet med justeringen är att harmonisera rättstillämpning med lagstiftarens intentioner. All semester ska följaktligen räknas som frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.