Får arbetsgivaren stöd under en anställds sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Sjukdom, föräldraledighet, vård av sjukt barn och semester är inte stödgrundande.

I avstämningen anges det antal dagar under perioden som arbetstagaren varit frånvarande på grund av:
  • Semesterdagar
  • Vård av barn
  • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
  • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
  • Facklig förtroendetid
Lägg ihop frånvaron och fyll i antal hela dagar som den anställda varit borta.

Vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet som räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Tillväxtverket har tidigare gjort bedömningen att betald och intjänad semester skulle likställas med närvaro, men efter att regeringen förtydligat att frånvaro (oavsett skäl) inte är stödgrundande har Tillväxtverket justerat den tidigare ståndpunkten. Syftet med justeringen är att harmonisera rättstillämpning med lagstiftarens intentioner. All semester ska följaktligen räknas som frånvaro vid beräkningen av det preliminära stödet.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Läs mer om hur frånvaro som överstiger en vecka ska anges i avstämningen

Läs mer om frånvaro gällande korttidsarbete 2020 på vår webbsida.
Läs mer om frånvaro gällande korttidsarbete 2021 på vår webbsida.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.