Får en arbetsgivare göra avsättningar till tjänstepension under korttidsarbete?

En grundförutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.  

Gällande 2020

Om det finns ett kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, som reglerar avsättning till tjänstepension och som har ingåtts före den 16 mars, kan avsättningen göras utan att det påverkar korrtidsstödet.

Om en arbetsgivare har utrymme att göra avsättningar till tjänstepension utöver vad som följer av sådana avtal kan det däremot ifrågasättas om företaget uppfyller förutsättningar för stöd.

Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning får göras av omständigheterna i det enskilda fallet.

Gällande 2021

Om det finns ett kollektivavtal, anställningsavtal eller annan överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren, som reglerar avsättning till tjänstepension, kan avsättningen göras utan att det påverkar korrtidsstödet.

Om en arbetsgivare har utrymme att göra avsättningar till tjänstepension utöver vad som följer av sådana avtal kan det däremot ifrågasättas om företaget uppfyller förutsättningar för stöd.

Det är arbetsgivaren som ska visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning får göras av omständigheterna i det enskilda fallet.


Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.