Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden.

Det gäller även för arbetstagare vars lön är högre än 44 000 kronor.

Även när det gäller den procentuella löneminskningen så beräknas stödet på en lön på maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.