För vilken period kan jag söka stödet 2021?

Ansökan om stöd för korttidsarbete 2021 öppnade den 29 mars 2021. Sedan ansökan öppnade har det varit möjligt att söka stödet retroaktivt från den 1 december 2020. Avstämningen kommer sedan vara i juli månad 2021 (eller enligt individuellt datum som framgår av beslutsbrev).

Arbetsgivare som skickar in en ansökan i mars/april kan maximalt söka stöd för 1 dec 2020-31 maj 2021 vid ansökningstillfället. Arbetsgivare som söker stöd i mars/april kan söka stöd för resterande stödmånader vid avstämningstillfället (juli).

Det bör noteras att en ansökan om preliminärt stöd ska ha kommit in till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från utgången av stödmånaden. Detta innebär att man kan ansöka om stöd retroaktivt enligt följande exempel:


Exempel:
Om bolaget A söker stöd 29 mars eller 1 april 2021 kan de söka för december-maj. I juli ska de göra avstämning och får möjlighet att söka stöd för juni.

Om bolaget B söker stöd 15 april 2021 för perioden december-mars, får de vid avstämningstidpunkten söka stöd för april- juni.

Om bolaget C söker stöd 15 april 2021 för perioden december-januari, får de vid avstämningstidpunkt i juli söka stöd för mars-juni.

Om bolaget D söker stöd 15 maj 2021 kan de söka stöd för perioden januari-juni. De gör sin avstämning i juli.

Om bolaget E söker stöd 6 juni 2020 kan de söka stöd för perioden februari-juni. De gör sin avstämning i juli.


Arbetsgivaren ska söka stöd för den period man behöver samt som det finns avtal för. Tänk på att om man inte söker stöd för dec-februari i sin första ansökan kan man gå miste om stöd för denna period eftersom det vid avstämningstillfället endast går att söka stödet fyra kalendermånader bakåt i tiden.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.