Frånvaro längre än 5 dagar

Om frånvaron överstiger 5 dagar, exempelvis 2 veckor, ska frånvaron i avstämningen redovisas i antal arbetsdagar eller kalenderdagar?


Marie (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

  • Sökande anger det antal dagar under perioden som den anställde har varit frånvarande på grund av bland annat semester.

    Sökande lägger ihop den anställdes frånvaro och fyller i hela dagar.

    Vid sammanhängande frånvaro längre än en vecka, till exempel vid semester eller vab så ska frånvaron fyllas i med vilodagar inräknat. Dvs. kalenderdagar.
    Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.