Gäller löneökning som trätt i kraft efter jämförelsemånaden?

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånaden gäller.

Gällande 2020:
I den situation där det finns ett centralt kollektivavtal som omfattar skyldighet att genomföra lönehöjningar efter jämförelsemånaden ska dessa utbetalningar av lönehöjningar inte påverka genomsnittlig löneminskning enligt 13 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen innan lönehöjningen. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Gällande 2021:
Då stödet för korttidsarbete förlängts och därmed sträcker sig över en period då kollektivavtalade löneökningar är aktuella gör Tillväxtverket bedömningen att det under det förlängda stödet (korttidsarbete 2021) är möjligt att genomföra dessa avtalade löneökningar. I stödet för 2021 blir det även möjligt för företag utan kollektivavtal att göra branschenliga löneökningar. Arbetsgivaren får dock endast använda ordinarie lön (dvs. exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet. Läs mer här. 
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.