Gäller löneökning som trätt i kraft efter jämförelsemånaden?

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånaden gäller.

Vad innebär jämförelsemånad?

I den situation där det finns ett centralt kollektivavtal som omfattar skyldighet att genomföra lönehöjningar efter jämförelsemånaden ska dessa utbetalningar av lönehöjningar inte påverka genomsnittlig löneminskning enligt 13 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Den genomsnittliga löneminskningen baseras istället på den ordinarie lönen, dvs lönen innan lönehöjningen. Arbetsgivaren får endast använda ordinarie lön (dvs exklusive lönehöjningar efter jämförelsemånaden) för att beräkna stödbeloppet.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.