Gäller stöd för korttidsarbete även för den som arbetar deltid?

Ja, minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön.

Det innebär att om en anställd arbetar deltid på 50% (20 timmar/vecka) och får en arbetstidsminskning på 60% (12 timmar/vecka) ska denne alltså arbeta 20% av en heltid (8 timmar/vecka).

Vilka anställda kan omfattas av stödet för korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.