Går det att skicka in flera excel-filer vid avstämningen?

Arbetsgivare som har fler än 25 anställda har möjligheten att skicka in en excel-fil där faktisk arbets- och löneminskning beräknas över hela avstämningsperioden. Det är endast en excel-fil som skickas in för hela avstämningen, så det är inte möjligt att skicka in flera filer för avstämningar.

Arbetsgivare som har fler än 25 anställda har också möjligheten att skicka in en excel-fil i ansökan för ytterligare stöd som görs i samband med avstämningen.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.