Giltig frånvaro i jämförelsemånaden

För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter till oss. Om du vill komplettera med arbetstagare kan du fylla i excelfilen (Rapportering av giltig frånvaro) och skicka in den via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Giltiga frånvaroskäl:
 • sjukskrivning
 • betald semester som arbetstagaren har rätt till enligt semesterlagen
 • föräldraledighet
 • vård av barn
 • vård av nära anhörig
 • sjukdom
 • tjänstledighet för:
  • fackliga uppdrag
  • studier
  • civil- och värnplikt
  • politiska uppdrag
  • uppstart av eget företag.
Tillväxtverket godtar dessa frånvaroskäl så länge övriga villkor för stödet är uppfyllda, däribland att den anställda har varit anställd under jämförelsemånaden och återvänt från sin frånvaro till samma tjänst och sysselsättningsgrad (eller lägre). Det går också att få stöd för nyanställd som anställdes i jämförelsemånaden med efterskottslön.

Observera att Tillväxtverket också kan begära att du ska skicka in till exempel intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.