Godkänner Tillväxtverket digitalt signerade avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Ja, på Tillväxtverkets begäran behöver dock arbetsgivaren kunna verifiera den digitala signaturen, det vill säga att det är angiven person som har signerat aktuellt dokument.
Tillväxtverket
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.