Godkänner Tillväxtverket digitalt signerade avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Ja. På Tillväxtverkets begäran behöver dock arbetsgivaren kunna verifiera den digitala signaturen, det vill säga att det är angiven person som har signerat aktuellt dokument.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.