Har beräkningen av stöd för korttidsarbete ändrats sen mars 2020?

Ja, beräkningen har ändrats. Tidigare fanns en förenkling att alla månader var 30 dagar. Det innebar att för att t.ex. maj som 31 dagar blev det lite högre stödbelopp jämfört med nu. Nu räknas det ut med korrekt antal dagar för respektive månad.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.