Har beräkningen av stöd för korttidsarbete ändrats sen mars 2020?

Ja, beräkningen har ändrats. Tidigare fanns en förenkling att alla månader var 30 dagar. Det innebar att för att t.ex. maj som 31 dagar blev det lite högre stödbelopp jämfört med nu. Nu räknas det ut med korrekt antal dagar för respektive månad.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.