Har karensreglerna ändrats och innebär det att jag kan söka mer stöd nu?

Regeringen aviserade den 9 november att korttidsstödet förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Den karens på 24 månader efter stödperiodens slut som regleras i nuvarande lag slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.

För att kunna ta del av det nya stödet kommer alla att behöva göra en ny ansökan. Du ska inte göra en ny ansökan innan det nya stödet öppnar. Ansökan om stöd till korttidsarbete öppnar 29 mars. Alla företag som idag har eller har haft stöd för korttidsarbete kommer att stämma av och avsluta den pågående stödperioden.

Om ni redan har en ansökan/avstämning inne riskerar en ny ansökan att förlänga handläggningstiden för ditt ärende.

Korttidsstödet 2021 har senare förlängts med ytterligare tre månader, eller som längst till 30 september 2021. Ansökan för denna period kommer öppna i november.


(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.