Har karensreglerna ändrats och innebär det att jag kan söka mer stöd nu?

Regeringen aviserade den 9 november att korttidsstödet förlängs med upp till sju månader, eller som längst till 30 juni 2021. Samtidigt föreslås också att karensperioden om 24 månader efter avslutat stöd tillfälligt tas bort.

I dagsläget har vi inte mer information om den här frågan. Så snart vi fått mer information kommer vi att uppdatera webben. Vi har inte mer information för tillfället vare sig på kundforumet eller i telefonsupporten.

Viktigt att komma ihåg är att det inte går att ansöka om stöd för perioden ännu och att de som gjort en ansökan under 2020 inte ska lämna in en ny.

Om ni redan har en ansökan/avstämning inne riskerar en ny ansökan att förlänga handläggningstiden för ditt ärende.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.