Har nystartade företag rätt att ansöka om stöd 2021?

En grundförutsättning för att en arbetsgivare ska ha rätt till stöd är att arbetsgivaren har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter samt att de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll. Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft.

För att ha möjligheten att ansöka om stöd för korttidsarbete 2021 är det också en förutsättning att företaget har registrerat sig som arbetsgivare senast den 31 augusti 2020. Undantag görs för aktiebolag som arbetsgivarregistrerat sig senare, men som ingår i samma koncern som företag som arbetsgivarregistrerat sig senast den 31 augusti 2020.

Ett företag som arbetsgivarregistrerat sig senast den 31 augusti, eller ingår i samma koncern som företag som har arbetsgivarregistrerat sig senast det datumet, kan alltså ha rätt till stöd under perioden december 2020 – juni 2021 om arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och i övrigt uppfyller de grundkrav som uppställs för rätt till stöd vid korttidsarbete under 2021.

Det är arbetsgivaren som har att visa att förutsättningar för stöd föreligger och en bedömning får göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Tillväxtverket lämnar inte några bindande förhandsbesked om rätten till stöd för korttidsarbete under 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.