Hur ansöker arbetsgivare om stöd för korttidsarbete?

Ansökan görs via e-tjänsten Min ansökan

Preliminärt stöd kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum (i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete) göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.