Hur redovisas frånvarodagar vid en avstämning?

Endast hela frånvarodagar ska redovisas vid en avstämning. Detta innebär att om en arbetstagare har haft vab under en del av en dag ska ingen frånvaro anges.

Detta gäller dock bara frånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen. Om du exempelvis är föräldraledig eller tjänstledig och detta räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Hur redovisas frånvaro som semester i avstämningen?
Vilka frånvarodagar ska skrivas in på betald respektive obetald frånvaro?​​​

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.