Hur redovisas frånvarodagar vid en avstämning?

Endast hela frånvarodagar ska redovisas vid en avstämning. Detta innebär att om en arbetstagare har haft vab under en del av en dag ska ingen frånvaro anges.

Detta gäller dock bara frånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen. Om du exempelvis är föräldraledig eller tjänstledig och detta räknats av från den ordinarie lönen, så justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Hur redovisas frånvaro i avstämningen?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.