Hur beräknas lön för korttidsarbete om en arbetstagare är föräldraledig eller sjukskriven på deltid

Ersättningar för föräldraledighet eller sjukskrivning fungerar som vanligt.

Lönen för den anställde som är delvis föräldraledig eller sjukskriven beräknas på den tid som den anställde arbetar.

Exempel:
En anställd är tillsvidareanställd på 100% och är planerad att vara föräldraledig på 25% under den period som företaget ansökt om korttidsstöd. Om månadslönen är 40 000 kr får den anställde under föräldraledigheten 75% av den lönen, 30 000 kr i månadslön. Stöd för korttidsarbete utgår då från lönen på 30 000 kr i månaden och arbetstiden beräknas utifrån 75% (=30 timmar om heltid är 40 timmar/vecka). Vid en 60% arbetstidsförkortning blir arbetstiden 40% av 30 timmar/vecka, dvs 12 timmar per vecka.

Önskemål hos den anställde som är föräldraledig att gå upp till ordinarie sysselsättningsgrad inför permitteringen får avgöras i dialog med arbetsgivaren.

Exemplet ovan gäller även för personer som är sjukskrivna på deltid när korttidspermitteringen påbörjas. Under korttidsarbetet bedömer Försäkringskassan arbetsförmågans nedsättning i förhållande till arbetets omfattning före korttidspermitteringen och företaget söker då stöd för korttidsarbete enligt ovanstående.

Om en anställd blir sjuk under pågående korttidspermittering och ska arbeta deltid bedömer Försäkringskassan arbetsförmågan utifrån den omfattning som den anställde skulle ha arbetat under korttidsarbetet. Stödet för korttidsarbete från Tillväxtverket fortgår då enligt ursprunglig plan och behöver inte justeras. Om arbetstiden förändras under en pågående deltidssjukskrivning är det viktigt att den anställde meddelar detta till Försäkringskassan. Vid helsjukskrivning utgår inget stöd för korttidsarbete och stödet korrigeras vid avstämningen.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.