Hur beräknas löneavdraget ut vid deltidsarbete?

Vid deltidsarbete beräknas löneavdraget på den lön och arbetstid som skulle ha utgått under avtalsperioden om arbetstagaren inte hade deltagit i korttidsarbete.

Tänk på att frånvarodagar som för tjänstledighet eller annan planerad frånvaro som räknas av lönen inte behöver anges som frånvaro i avstämningen, däremot annan frånvaro så som vab och sjukdom.

Hur beräknas lön för korttidsarbete om en arbetstagare är föräldraledig eller sjukskriven på deltid?

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.