Hur beräknas löneavdraget ut vid deltidsarbete?

Vid deltidsarbete beräknas löneavdraget på den lön och arbetstid som skulle ha utgått under avtalsperioden om arbetstagaren inte hade deltagit i korttidsarbete.

Tänk på att frånvarodagar som för tjänstledighet eller annan planerad frånvaro som räknas av lönen inte behöver anges som frånvaro i avstämningen, däremot annan frånvaro så som vab och sjukdom.

Hur beräknas lön för korttidsarbete om en arbetstagare är föräldraledig eller sjukskriven på deltid?


Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.