Hur räknas ordinarie lön ut?

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som den anställde skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete.

Hur ordinarie lön beräknas för arbetstagare som har rörlig lön kan du läsa om här.

Om ordinarie månadslön är högre än 44 000 kronor kommer stödet ändå att beräknas på 44 000 kronor, eftersom det är maxbeloppet.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.

Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.