Hur beräknas ordinarie lön om arbetstagaren har rörlig lön?

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön inklusive rörliga ersättningar som den anställde skulle ha haft under stödmånaden om hen inte deltagit i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och provision, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden.

Läs om hur ersättning för obekväm arbetstid beräknas här:
Räknas ersättningar för obekväm arbetstid in i ordinarie lön?​​​

Läs om hur ersättning för provision beräknas här:
Räknas ersättningar för provision in i ordinarie lön?​​​

Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.