Hur betalas stödet ut för korttidsarbete?

Pengarna kommer att betalas ut till det plus- eller bankgiro som arbetsgivaren angett i ansökan.

För att arbetsgivarens ansökan ska kunna hanteras behöver det finnas ett korrekt bank- eller plusgiro angivet som kopplas till det sökande organisationsnumret.

Om bank- eller plusgirot inte går att kontrollera på bgc.se eller plusgirot.se kommer ansökan behöva kompletteras med ytterligare information, vilket ger en betydligt längre handläggningstid.

Vem betalar ut lönen till de som har korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.