Hur fungerar ersättningen för kompetensinsatser inom korttidsarbetet?

Du som är arbetsgivare och ansöker om korttidsstöd har möjlighet att samtidigt ansöka om ersättning för kostnader för kompetensinsatser. Anställda som går ner i tid med korttidsstöd får en möjlighet att höja sin kompetensnivå under den tid som frigörs. Företaget kan fritt välja en kompetensinsats som motsvarar behovet hos de anställda och arbetsgivaren.

Ersättning för kompetensinsatser uppgår till 60 procent av dina kostnader, du kan dock maximalt få 10 000 kronor per anställd för perioden januari till juni och 10 000 kronor per anställd för perioden juli till september.

Ansökan öppnar 29 mars 2021 och du ansöker om ersättning för kompetensinsatser samtidigt som du ansöker om korttidsstöd. När ansökan har öppnat kan du alltså ansöka om ersättning från 1 januari 2021. För att få ersättning för kompetensinsatser måste följande villkor vara uppfyllda:
  • Den anställda måste vara korttidspermitterad och ha omfattats av stöd för korttidsarbete under tiden för kompetensinsatsen.
  • De närmare förutsättningarna för kompetensinsatser behöver vara reglerade i ett avtal. Läs mer om de närmare förutsättningarna här.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.