Hur går jag som arbetsgivare tillväga för att införa 80 procent korttidsarbete?

Arbetsgivare kan ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under januari - september 2021. 

För att kunna söka stöd för korttidsarbete måste det finnas avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, som tydligt reglerar graden av och perioden för korttidsarbete.

Om du som arbetsgivare redan har medarbetare permitterade under januari 2021 på 20, 40 eller 60 procent, men nu vill öka permitteringsgraden till 80 procent, måste du justera befintliga avtal eller teckna nya avtal med medarbetarna. Har du kollektivavtal måste den nya nivån förhandlas med facket.

Avtal avseende nivån 80 procent kan skrivas retroaktivt under perioden den 12 januari 2021 (då den presenterades) till dess att ansökan öppnar den 29 mars.

För den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021, kan du som arbetsgivare teckna retroaktiva avtal om korttidsarbete fram till den 17 september 2021.

Under 2020 kunde arbetsgivare ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli.
Tillväxtverket (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.