Hur hanteras jour inom korttidsarbete?

Utifrån begreppet jourtid i arbetstidslagen ska jourtid där arbetstagaren enbart står till arbetsgivarens förfogande som utgångspunkt inte anses som ordinarie arbetstid vid korttidsarbete. Jourtid ska inte heller anges vid avstämningen för arbetad tid under avstämningsperioden. Under jourtiden kan arbetstagaren behöva utföra arbete för arbetsgivarens räkning. Denna tid som arbete faktiskt utförs under perioden ska anses som ordinarie arbetstid och räknas med i korttidsarbetet både vid ansökan och avstämning.

Detta innebär att ersättning för jourtid som utgångspunkt inte ska anges i arbetstagarens ordinarie lön vid korttidsarbete, förutom sådan ersättning som avser arbete som faktiskt utförts vid jour och som betraktas som ordinarie arbetstid. Det är även enbart sådan ersättning som ska anges i samband med avstämningen avseende den faktiska lön arbetstagaren erhållit för avstämningsperioden.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.