Hur hanteras moms när jag ansöker om ersättning för kompetensinsatser?

Om du bedriver momspliktig verksamhet ska inte momsen inkluderas i kostnaden för kompetensinsatsen. Du redovisar momsen separat, som du brukar göra.

Om du inte bedriver momspliktig verksamhet, ska momsen inkluderas i kostnaden för kompetensinsatsen.

Momsen kan också inkluderas i kostnaden om du visserligen bedriver momspliktig verksamhet men saknar möjlighet att göra avdrag för ingående moms.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.