Hur hanterar Tillväxtverket misstankar om bedrägeri?

Tillväxtverket ser synnerligen allvarligt på försök att utnyttja den pågående krisen och bedriver en aktiv antibedrägeriverksamhet.

Får Tillväxtverket kännedom om att någon uppsåtligen försöker lura till sig skattemedel, som staten nu har avsatt för att hjälpa företag i allvarliga ekonomiska svårigheter, kommer rättsliga åtgärder att vidtas och polisanmälan kommer att ske.

Omedvetna felaktigheter och mänskliga misstag går att rätta till i efterhand.

Tillväxtverket samarbetar med andra myndigheter för att bekämpa bedrägerier. Notera att myndighetens antibedrägeriverksamhet gäller medvetna försök till brott.

Här kan du läsa mer om hur myndigheten hanterar misstanke om brott.


Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.