Hur hanterar Tillväxtverket misstankar om bedrägeri?

Tillväxtverket ser synnerligen allvarligt på försök att utnyttja den pågående krisen och bedriver en aktiv antibedrägeriverksamhet.

Får Tillväxtverket kännedom om att någon uppsåtligen försöker lura till sig skattemedel, som staten nu har avsatts för att hjälpa företag i allvarliga ekonomiska svårigheter, kommer rättsliga åtgärder att vidtas och polisanmälan kommer att ske.

Omedvetna felaktigheter och mänskliga misstag går att rätta till i efterhand.

Tillväxtverket samarbetar med andra myndigheter för att bekämpa bedrägerier. Notera att myndighetens antibedrägeriverksamhet gäller medvetna försök till brott.

Här kan du läsa mer om hur myndigheten hanterar misstanke om brott.

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.