Hur länge kan vi skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021?

Den 29 mars 2021 är sista dagen som företag kan skriva giltiga retroaktiva avtal om korttidsarbete.

Företag som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 29 mars 2021 kan enbart skriva avtal om korttidsarbete som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden.

Har företaget inte skrivit retroaktiva avtal senast den 29 mars 2021 saknar de rätt till stöd för korttidsarbete 2021 för perioden 1 dec 2020 till den 29 mars 2021.

Företag som har giltiga avtal kan dock senare justera stödnivå genom retroaktiva avtal som ersätter befintliga.

Företag som har giltiga avtal kan justera dessa, till exempel stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för avstämning, det vill säga det datum då avstämningen av stödet öppnar. Detta görs genom att nya retroaktiva avtal skrivs som ersätter de befintliga.

Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.