Hur länge kan vi skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021?

Tillväxtverket förlänger tiden som företag kan skriva retroaktiva avtal till dess att ansökan öppnar för stödet 2021, dvs 29 mars.

Befintliga avtal om korttidsarbete kan retroaktivt ersättas med andra nya avtal fram till avstämningstidpunkten för avstämningen i juni 2021.

Tidigare har det framgått att företag endast kan skriva retroaktiva avtal fram till lagändringen 15 februari.


Tillväxtverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.