Hur länge kan vi skriva retroaktiva avtal för korttidsarbete 2021?

Den 29 mars 2021 var sista dagen som företag kunde skriva giltiga retroaktiva avtal om korttidsarbete för den första stödperioden i korttidsstödet 2021.

Företag som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 29 mars 2021 kan enbart skriva avtal om korttidsarbete som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden.

Har företaget inte skrivit retroaktiva avtal senast den 29 mars 2021 saknar de rätt till stöd för korttidsarbete 2021 för perioden 1 dec 2020 till den 29 mars 2021.

Företag som har giltiga avtal kan dock senare justera stödnivå genom retroaktiva avtal som ersätter befintliga.

Företag som har giltiga avtal kan justera dessa, till exempel stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för avstämning, det vill säga det datum då avstämningen av stödet öppnar. Detta görs genom att nya retroaktiva avtal skrivs som ersätter de befintliga.

Under den förlängda stödperioden 1 juli – 30 september 2021, kan du som arbetsgivare teckna retroaktiva avtal om korttidsarbete fram till den 17 september 2021. Arbetsgivare som inte skrivit retroaktiva avtal senast den 17 september kan enbart skriva avtal som gäller från och med det datum de skrivs och framåt i tiden. Avtalen om korttidsarbete måste vara skriftliga. Avtalen lämnas in i samband med ansökan i november.

Företag som har giltiga avtal kan även senare justera dessa, till exempel stödnivå eller avtalsperiod, fram till tidpunkten för ansökan. Möjligheten att ansöka öppnar 3 november. Detta görs genom att nya retroaktiva avtal skrivs som ersätter de befintliga.

Förlängningen under perioden juli till september innebär nya förutsättningar såsom ny jämförelsemånad för alla sökande. En avtalsperiod kan därför inte sträcka sig över månadsskiftet 30 juni – 1 juli 2021. Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – juni 2021 och juli – september 2021.

Arbetsgivare som vill söka korttidsstöd för perioden juli – september 2021 behöver därför träffa avtal om korttidsarbete med en eller flera nya avtalsperioder avseende den förlängda perioden juli till september 2021.

(Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.