Kan stöd för korttidsarbete beviljas samtidigt som praktikanter eller lärlingar tas in?

Arbetsgivaren ska ha använt sig av tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft för att få stöd för korttidsarbete. Avlönade praktikanter eller lärlingar är inte förenligt med stöd för korttidsarbete.

Obetald praktik som till exempel ingår i en utbildning och där studiemedel utgår kan vara okej så länge de inte är avsedda att ersätta de anställda som omfattas av korttidsarbete.

Kan en arbetsgivare anställa nya arbetstagare när korttidsarbete är infört?
Får arbetsgivare ta in extrapersonal och vikarier när ordinarie personal har korttidsarbete?

Från och med februari 2021 träder nya regler för korttidsstöd i kraft och gäller retroaktivt från 1 december 2020. Informationen på webben är utifrån nuvarande regler. Vi uppdaterar löpande och kompletterar när regeringen ger ny information.

Läs mer om förutsättningarna för det nya stödet.
Tillväxtverket (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.