Hur räknas betald ledighet som inte är semester?

Tillväxtverket har fått flertalet frågor som berör annan betald ledighet än semester, som arbetstidsförkortning, komptid (kompensationstid), flextid och permission.

Den typen av ledighet ska räknas som närvaro i avstämning. Detta eftersom ledigheten grundar sig på intjänad tid från arbetstagaren och är en oförändrad kostnad för arbetsgivaren för den anställde. Semester som utgår enligt semesterlagen räknas dock som frånvaro, eftersom semester är en lagstadgad förmån.
  • Betald ledighet i form av uttag av komp- eller flextid är arbetstid som förläggs vid en annan tidpunkt. Oftast för att kompensera att arbetstagaren har arbetat för mycket vid en tidigare tidpunkt. 
  • Ledighet i form av permission för exempelvis läkarbesök eller begravning är en form av tillfällig betald ledighet som avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren där arbetsgivaren fortfarande har samma kostnader som om arbetstagaren hade arbetat.
Semester däremot regleras särskilt i semesterlagen och är en lagstadgad rättighet. Det innebär att någon arbetstids- och löneminskning inte kan göras från semestern.

Annan betald ledighet än semester utgör därför stödgrundande närvaro och omfattas om samma regler om arbetstids- och löneminskning som annan ordinarie lön och arbetstid.

Denna bedömning gäller även för korttidsstödet 2021.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.